Profesinės rizikos vertinimas – vidinė kontrolė

Profesinės rizikos vertinimas susideda iš kelių skirtingų kategorijų: rizikos veiksnių (t.y. fizikiniai, cheminiai, biologiniai, fiziniai, ergonominiai, psichosocialiniai veiksniai), darbo ir poilsio laiko, darbuotojų saugos ir sveikatos būklės vidinės kontrolės. Profesinės rizikos vertinimo vidinę kontrolę gali atlikti pats darbdavys, jį atstovaujantis, darbadvio įgaliotas asmuo ar darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas. Tam nereikalinga konkreti įranga ar matavimai. Vertintojas turi būti pakankamai kvalifikuotas darbuotojų saugos ir sveikatos srityje, kad sugebėtų tinkamai identifikuoti ir įvertinti profesinės rizikos veiksnius. Vidinę kontrolę įmonėje patogu įsivertinti pasirengiant vertinamų objektų planą. Tai yra imti atskirus segmentus ir nustatyti jų (ne)atitikimą darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimams. Galima pradėti nuo patalpų įrengimo. Įvertinti ar stiklinės/permatomos durys, langai/stoglangiai tvarkingi, paprasti naudoti, saugūs, paženklinti, jei tam keliami reikalavimai. Apžiūrėti grindis ar jų danga neslidi, nėra nelygumų, duobių ar kliūčių. Ar darbuotojai gali saugiai patekti į visas su darbu susijusias vietas. Ar darbo patalpose yra pirmosios pagalbos priemonės, yra įrengtos poilsio, persirengimo patalpos, tualetai, saugi, ženklais paženklinta rūkymo vieta, nerūkantys darbuotojai apsaugoti nuo tabako dūmų. Ar darbo vietose užtikrinama tvarka ir švara, patalpos prižiūrimos ir valomos, valymo darbai atliekami tinkamai ir saugiai. Kitas segmentas – darbo priemonės. Darbo priemonės, kuriomis naudojasi darbuotojai, turi turėti gamintojo pateiktas naudojimo instrukcijas. Darbuotojai turi būti apmokyti kaip saugiai dirbti su konkrečia darbo priemone. Visos darbo priemonės turi būti tvarkingos būklės, saugios ir pritaikytos darbuotojų galimybėms. Būtina atkreipti dėmesį į elektrosaugos reikalavimus. Ar darbo patalpose tinkama elektros instaliacija, nėra pažeistų laidų (jie naudojami pagal paskirtį), tvarkingos jungtys tarp laidų ir įrenginių. Ar kištukiniai lizdai tvarkingi ir įžeminti (įnulinti), ar į vieną kištukinį lizdą nejungiama daugiau įrenginių negu numatytoji saugi linijos galia. Ar valant elektros įrenginius jie atjungiami nuo maitinimo šaltinio (išjungiami iš elektros tinklo). Atliekant vidinę kontrolę ir vertinant rizikas, reikia papildomai atkreipti dėmesį į aktualius darbuotojų saugai ir sveikatai procesus bei sąlygas, priklausančius nuo įmonės veiklos, darbo priemonių, patalpų.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *