vertimo paslaugos

Terminų samprata

Verčiant bet kurį tekstą iškyla komunikacijos perteikimo ir kalbinės raiškos problemos, tačiau verčiant dalykinės technikos tekstus itin aktuali tema tampa terminų vertimo problema.

vertimu biurasVertėjas daugelį terminų vertimo problemų išsprendžia lengviau, jei pakankamai išmano tą sritį, kurios tekstus verčia. Tada mažiau kyla neaiškumų dėl kurio nors termino reikšmės.

Terminų atitikmenų paiešką, vertimą labai palengvina įvairūs specialiųjų mokslo sričių leksikografiniai šaltiniai: žodynai, žinynai, enciklopediniai leidiniai ir verstų tekstų bazės, terminų duomenų bankai, kuriais paprastai naudojasi tekstų vertėjai, tarptautinės įmonės.

Skaityti straipsnį “Terminų samprata” »