Terminų samprata

Verčiant bet kurį tekstą iškyla komunikacijos perteikimo ir kalbinės raiškos problemos, tačiau verčiant dalykinės technikos tekstus itin aktuali tema tampa terminų vertimo problema.

vertimu biurasVertėjas daugelį terminų vertimo problemų išsprendžia lengviau, jei pakankamai išmano tą sritį, kurios tekstus verčia. Tada mažiau kyla neaiškumų dėl kurio nors termino reikšmės.

Terminų atitikmenų paiešką, vertimą labai palengvina įvairūs specialiųjų mokslo sričių leksikografiniai šaltiniai: žodynai, žinynai, enciklopediniai leidiniai ir verstų tekstų bazės, terminų duomenų bankai, kuriais paprastai naudojasi tekstų vertėjai, tarptautinės įmonės.

Šiuo metu Europos Sąjungos dokumentų vertėjau naudojasi įvairiomis terminų duomenų bazėmis, iš kurių viena – 23 kalbų terminų bazė IATE (Inter Active Terminology for Europe) (www.iate.europa.eu) ir teisės aktų baze EUR – LEX. Aj projects vertėjai taip pat naudojasi šiomis duomenų bazėmis. IATE yra daugiakalbė terminų bazė, kurioje vertėjas gali ieškoti konkretaus termino ta kalba, iš kurios verčia, ir rasti jo atitikmenį gimtąja kalbą ar kuria nors kita reikalinga kalba. Šiuo metu minėtoje bazėje sukaupta 8,7 mln. Terminų, 540 000 santr aupų ir 130 000 žodžių junginių. IATE skiriasi nuo ankstesniųjų bazių EURODICAUTOM, TIS, nes ji yra sąveiki, t. y, bent kuris ES institucijų vertėjas gali įrašyti į šią duomenų bazę naują informaciją ir ją atnaujinti. Stengdamiesi užtikrinti naujų įrašų kokybę, vertimo departamentų terminologai vertina ir patvirtina pakeistą informaciją, IATE yra visų institucijų bazė, ją padeda pildyti ir prižiūrėti Europos parlamentas, Taryba, Komisija, Teisingumo teismas, Audito rūmai, Europos investicijų bankas, Europos centrinis Bankas, Europos investicijų bankas, Europos centrinis bankas, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. Regionų komitetas ir Vertimo centras.

Kiek seniau naudoti dvikalbiai ir daugiakalbiai terminų duomenų bankai ne kartą buvo kritikuoti vertėjų ir lingvistų dėl riboto funkcionalumo, semantinių ir gramatinių leksinių vienetų ypatybių nenurodymo, dėl neapdairaus skirtingų kalbų leksinių vienetų konceptualiojo skirtumo mažinimo.

Vienas iš naujesnių vertėjams, redaktoriams, terminologams ir kitiems naudingų terminologijos portalų yra www.Eurotermbank.com. Tai Europos terminų bankas, kuriame dabar galima rasti lietuviškų, latviškų, estiškų, lenkiškų, vengriškų, angliškų ir kitų kalbų terminų.

Straipsnyje naudota medžiaga: A.Leonavičienė Vertimo atodangos: teorija ir praktika. Technologija 2010

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *